Sunday, 20 September 2015

BAB 10

10.  Penyesuaian Sosial 
  10.1  Kemahiran interpersonal
  10.2  Kemahiran intrapersonal
  10.3  Pelajar sebagai Ahli Komuniti Pembelajaran
  10.4  Isu-Isu Perkongsian Maklumat
  10.5  Isu Gender dalam Kecemerlangan Akademik

NOTA:

https://drive.google.com/file/d/0B7ZNfm6iP50MRDRvM25Ga1BPT3c/view?usp=sharing

BAB 9


9. Sikap Terhadap Pentaksiran
 • 9.1  Jenis-jenis pentaksiran
  9.2   Persediaan untuk Pentaksiran
  ·           Tugasan individu
  ·           Tugasan berkumpulan
  Integriti Pelajar
NOTA:
https://drive.google.com/file/d/0B7ZNfm6iP50MSnlEWkN1dDhRSlk/view?usp=sharing

BAB 88.  Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System)
8.1  Ciri-ciri Sistem Pengurusan Pembelajaran
8.2  Kegunaan Sistem Pengurusan Pembelajaran
    8.3  Kepentingan Sistem Pengurusan Pembelajaran

NOTA:
https://drive.google.com/file/d/0B7ZNfm6iP50MNWc1Ymx2NE5lVUk/view?usp=sharing

BAB 7


7.  Aplikasi Penggunaan Perisian Komputer 
7.1  Perisian Utiliti
7.2  Perisian Pemprosesan Perkataan
    7.3  Perisian Hamparan Kerja
7.4  Perisian  Persembahan Elektronik
7.5  Perisian Pangkalan Data
     7.6  Blog


NOTA:
https://drive.google.com/file/d/0B7ZNfm6iP50MMGhvekdPQ2FlOUU/view?usp=sharing

BAB 6

6.  Kemahiran Memproses Maklumat dan Penyediaan Bahan Bertulis 
6.1  Menganalisis maklumat yang dikumpul
6.2  Mentafsir dan membuat kesimpulan
6.3  Menilai maklumat
      6.4  Mensintesis maklumat untuk menghasilkan     bahan bertulis.

NOTA:
https://drive.google.com/file/d/0B7ZNfm6iP50MX1JBRHpudUdGQm8/view?usp=sharing

BAB 5

5.  Kemahiran Mengambil dan Membuat Nota (9 jam)
5.1  Cara-cara membuat nota

 • Annotation
 • Outline notes
 • Column notes
 • Nota rumusan
    5.2  Alat-Alat Berfikir dalam Membuat Nota
 • Pengurusan Grafik
 • Peta Minda
 • Pemetaan i-Think
 • Teknik Menyoal Aras Tinggi
 • Penyoalan Sokratik
 • Soalan bertumpu dan mencapah
 • Lingkaran soalan
 • Alat-alat CoRT 1
 • Alat-alat CoRT IV (Pemikiran Kreatif)NOTA:
https://drive.google.com/file/d/0B7ZNfm6iP50MWnlsdm02OVNBaFE/view?usp=sharing

BAB 4

4.  Teknik Membaca 
4.1  Pembacaan cepat
      4.2  Pembacaan perlahan

NOTA:
https://drive.google.com/file/d/0B7ZNfm6iP50MSnlEWkN1dDhRSlk/view?usp=sharing